Salus

Menu

Tresć

Kontakt

Rączka, Grzelak SALUS Biuro Odszkodowań sp. j. z siedzibą w Toruniu

ul. Reja 8/4, 87-100 Toruń

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000528957,

NIP 9562309026, REGON 341641663

tel. (56) 637-16-37

e:mail: biuro@salus-odszkodowania.pl

Facebook: https://www.facebook.com/odszkodowaniasalus

Twitter: https://twitter.com/SalusSPJ 

rachunek bankowy: PKO BP II O/Toruń nr: 88 1020 5011 0000 9302 0279 3040


 

Stopka