Salus

Menu

O nas

O nas

Biuro Odszkodowań SALUS zostało założone przez radców prawnych posiadających wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień od zakładów ubezpieczeń na drodze przedsądowej, jak i sądowej.

Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, lekarzami, jak również innymi specjalistami, w celu uzyskania dla Klienta jak najwyższego roszczenia.

Kancelaria odszkodowawcza SALUS posiada sprawny i zgrany zespół pracowników, na który składają się doświadczeni prawnicy i współpracujący specjaliści. W przeciwieństwie do innych biur zespół tworzą radcowie prawni posiadający pełne uprawnienia do reprezentacji Klientów przed sądami. Nie musimy jak wiele innych biur korzystać z usług zewnętrznych kancelarii i obciążać Klientów kosztami pomocy prawnej.

Jak działamy

Jak działamy

Działamy na terenie całego kraju. Dojeżdżamy do Klienta. 

W każdym przypadku analizę sprawy i dokumentów przeprowadzamy nieodpłatnie.

Naszym jedynym wynagrodzeniem jest prowizja od odzyskanych dla Klienta od zakładu ubezpieczeń kwot.

Nie naliczamy przy tym prowizji od kosztów pogrzebu, refundacji kosztów leczenia, rehabilitacji oraz świadczeń rentowych.

Nie obciążamy naszych Klientów kosztami pomocy prawnej świadczonej przez zewnętrzne kancelarie prawne, gdyż sami jesteśmy doświadczonymi prawnikami od lat występującymi w sprawach ubezpieczeniowych.

Wytaczając w imieniu Klientów powództwa korzystamy z własnej kancelarii prawnej.

Działamy szybko, rzetelnie i skutecznie. Interes i dobro naszych Klientów są dla nas najważniejsze.

Usługi

Szkody komunikacyjne

Szkody wyrządzane z udziałem pojazdów komunikacyjnych należą do najczęściej występujących
i powodujących najdotkliwsze obrażenia. Bardzo często skutkiem wypadku jest śmierć poszkodowanego. Ze zdarzeń tych wynika szereg uprawnień dla poszkodowanego, jego rodziny
i najbliższych. Przepisy prawa przewidują z tego tytułu szereg świadczeń, z których do najważniejszych należą: zadośćuczynienie, odszkodowanie za szkodę, renta. Kwoty zadośćuczynień, jak również skapitalizowanych rent mogą sięgać setek tysięcy złotych.

Wypadki przy pracy

Podobnie jak wypadki komunikacyjne należą do równie częstych. Powodują dotkliwe skutki zdrowotne, jak również społeczne. Pracownikowi przysługuje z tytułu wypadku szereg świadczeń, zarówno od pracodawcy, ubezpieczającego go zakładu ubezpieczeń jak i ZUS.

Szkody w rolnictwie

Należą do powszechnie występującego rodzaju szkód. Dzięki systemowi obowiązkowych ubezpieczeń gospodarstw rolnych, jak również pojazdów mechanicznych istnieje możliwość dochodzenia
i uzyskania odszkodowania niezależnie od wypłacalności rolnika w gospodarstwie którego wyrządzono szkodę.

Błędy medyczne

Dotkliwość i skutki zdrowotne oraz społeczne tego typu szkód są w niektórych przypadkach znaczne. Ich rezultatem są nierzadko wielusettysięczne kwoty zadośćuczynień i bardzo wysokie świadczenia rentowe. Spory wynikające z błędów medycznych są jednak trudne i długotrwałe, a ich prowadzenie wymaga specjalizacji i wiedzy medycznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stałej współpracy ze specjalistami nasze Biuro zapewnia profesjonalną obsługę również w tym zakresie.

Inne

- poślizgnięcia,

- zatrucia pokarmowe w zakładach zbiorowego żywienia (salmonella, itp.),

- szkody środowiskowe (skażenia).

Referencje

Stopka