Salus

Menu

Tresć

Wybrane sprawy

Wspólnicy tworzący spółkę posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w dochodzeniu zadośćuczynień i odszkodowań. W tym czasie wypracowaliśmy mechanizmy działania pozwalające na prawidłowe oszacowanie wysokości należnego poszkodowanemu świadczenia, jak i pozwalające na niezwłoczne podjęcie kroków w celu uzyskania odszkodowania lub wstępnego pokrycia kosztów leczenia. 

Nasze doświadczenie i determinacja pozwala zwiększyć kwotę otrzymanego świadczenia nawet czterokrotnie w stosunku do kwot oferowanych przez zakłady ubezpieczeń.

Prowadziliśmy i z sukcesem zakończyliśmy następujące sprawy (przykłady):

- w postępowaniu likwidacyjnym uzyskaliśmy zadośćuczynienie w wysokości 50.000,00zł, a w postępowaniu sądowym sąd zasądził dodatkowo 200.000,00 zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu uszczerbku na zdrowiu młodej osoby polegającego na urazie mózgu skutkującego zaburzeniami funkcji poznawczych, artykulacji słów, zdolności planowania.

- uzyskaliśmy w procesie sądowym dla pięciu najbliższych członków rodziny zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny w wypadku komunikacyjnym w wysokości od 20.000 zł do 88.000 zł

- uzyskaliśmy w procesie sądowym zadośćuczynienie w kwocie 100.000 zł dla matki zmarłego w wypadku komunikacyjnym dziecka, pomimo że była ona współposiadaczem pojazdu, w którym doszło do wypadku, a kierującym był jej mąż

- uzyskaliśmy 20.000 zł w postępowaniu likwidacyjnym oraz dodatkowo 40.000 zł zadośćuczynienia w postępowaniu sądowym z tytułu uszczerbku na zdrowiu Klienta polegającego na rozległym złamaniu nogi, skutkującego leczeniem operacyjnym, poruszaniem się na wózku, rehabilitacją.

- uzyskaliśmy kwotę 51.000 zł dla klienta, który na skutek wypadku doznał stłuczenia mózgu, wieloodłamowego złamania kości piszczelowej i dalszych obrażeń

Stopka