Salus

Menu

Tresć

Dotkliwość i skutki zdrowotne oraz społeczne tego typu szkód są w niektórych przypadkach znaczne. Ich rezultatem są nierzadko wielusettysięczne kwoty zadośćuczynień i bardzo wysokie świadczenia rentowe. Spory wynikające z błędów medycznych są jednak trudne i długotrwałe, a ich prowadzenie wymaga specjalizacji i wiedzy medycznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stałej współpracy ze specjalistami nasze Biuro zapewnia profesjonalną obsługę również w tym zakresie.

Stopka