Salus

Menu

Tresć

Należą do powszechnie występującego rodzaju szkód. Dzięki systemowi obowiązkowych ubezpieczeń gospodarstw rolnych, jak również pojazdów mechanicznych istnieje możliwość dochodzenia
i uzyskania odszkodowania niezależnie od wypłacalności rolnika w gospodarstwie którego wyrządzono szkodę.

Stopka