Salus

Menu

Tresć

Wykupujemy roszczenia wobec zakładu ubezpieczeń za gotówkę. Wypłacamy zaliczkowe świadczenia. Udzielamy pożyczek lub pokrywamy koszty sądowe*.

* oferta zostanie przedstawiona po analizie zdarzenia i powstałej szkody, i przygotowana dla Klienta według uznania Biura indywidualnie.

Stopka